چه زمانی برای شست و شوی پنجره ها مناسب تر است؟

‎از شستن پنجره‌ها در هنگام ظهر و زمانی که خورشید در بالاترین وضعیت خود قرار دارد، خودداری کنید. در این حالت هر چه شما پنجره را بشویید، سریع خشک شده و احتمال کثیف ماندن آن باقی‌ست. بهتر است این کار را به حوالی عصر یا شب موکول کنید.