نخ منوفیلامنت

نوع مواد :

عمده ی تولید نخ های مهتا پلیمر از بازیافت بطری های پلی اتیلن ترفتالات ( بطری های نوشابه ، آب معدنی ، …) است . مواد بازیافتی خرد ، آسیاب و شسته می شوند . این مواد پیش از تولید گاز گیری شده تا رطوبت آن از بین برود و برای تولید آماده شوند.

ذوب مواد بازیافتی : 

مواد آسیاب شده همراه با دیگر مواد افزودنی و رنگ در مخزن دستگاه ریخته می شود . دمای دستگاه در این مرحله برای ذوب مواد +315 درجه است. مایع ذوب شده از قالب خارج می شود و بلافاصله وارد آب سرد شده تا عملیات انبساط صورت بگیرد .

کشش نخ های تولید شده :

نخ های تولید شده پس از خارج شدن از آب طی 3 مرحله کشیده می شوند تا به ضخامت مورد نظر برسند. برای مثال ضخامت نخ 040 توسط غلتک اول از 100 به 80 ، در غلتک دوم از 80 به 60 و در غلتک سوم از 60 به 40 می رسد. در این میان قبل از اینکه نخ ها توسط غلتک ها کشیده شوند داخل کوره های هوای گرم می روند تا آماده ی کشش شوند.

بسته بندی :

نخ های تولید شده در نهایت برای استقامت بیش تر داخل کوره ی هوای گرم می روند. بعد از خارج شدن از کوره با سلفون بسته بندی شده و برش داده می شوند . طول برش نخ ها برای انواع جارو و برس ها متفاوت است. نخ ها در ضخامت های 020 ، 022 ، 025 ، 030 ، 035 ، 040 ، 050 ، 060 ، 070 تولید می شوند.