دستمال‌های میکروفایبر تا چه اندازه به تمیزی سطوح کمک می‌کنند؟

دستمال‌های میکروفایبر از الیاف بسیار ریزی تشکیل شده‌اند که گرد و غبار و سایر آلودگی‌ها را در شکاف‌های کوچک خود به دام می‌اندازند که تا هنگام شستشوی دستمال از آن جدا نخواهند شد. بنابراین، آلودگی‌ها به هنگام تمیزکاری به سایر سطوح منتقل نخواهند شد و سطحی تمیز و درخشان به شما تحویل خواهند داد.